default_mobilelogo

Náš velmi jednoduchý instrument, pomocí něhož mohou zákazníci i nadále kouřit ve své oblíbené hospůdce. „Co se týče návštěvníků kluboven, je pouze podmínka, aby se stali členy našeho klubu, a to prostřednictvím našich webových stránek nebo ještě lépe přímo v některé z kluboven, kde obdrží průkaz, na němž vyplní své jméno, příjmení a bydliště,“.

Poté už by všechno mělo být bez problémů, kterým se vyhnou i provozovatelé. „Obsluha provozoven ví, co jí má říci a co jí má ukázat, aby prokázala, že se skutečně jedná o klubovnu, a nikoliv o veřejný prostor,“.

Pokud by i přesto došlo ke kontrole, nabízíme právní zastoupení. „Vy jen na místě odmítnete souhlasit s tím, že byste se dopouštěl přestupku. Je to, jako když odmítnete přestupek za rychlou jízdu a následně proti vám zahájí magistrát, popřípadě městský úřad správní řízení. Vy nás o tom vyrozumíte prostřednictvím e-mailu a další řízení je na nás,“.