default_mobilelogo

Rozhodující jsou stanovy

Ačkoli to vypadá jako snadná klička, ministerstvo financí upozorňuje, že účelové obcházení EET nedopustí. Rozhodující totiž budou stanovy – v těch spolky definují svou hlavní činnost.

Pokud je nevýdělečná, například zájmová nebo veřejně prospěšná, pak pod elektronickou evidenci tržeb daný spolek nespadá. A to ani jeho příležitostné výdělky, které ovšem musí být provozovány výhradně kvůli financování hlavní nevýdělečné činnosti. To je tedy případ často diskutovaných plesů, táborů či třeba soutěží. I když si prodejem vstupenek nebo občerstvení spolky něco málo vydělají, nemusí se o EET starat.

Od EET je osvobozena také drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných spolků, které provozují například kavárnu, dílnu nebo prodejnu drobných výrobků, z jejichž výnosů jsou často podporovány organizace pomáhající handicapovaným občanům.

Dvě zásadní pravidla

Aby ale spolky netápaly, kdy už se jich EET týká, objasnilo ministerstvo financí pojem „drobná podnikatelská činnost“ ve své aktualizované metodice.

Uvádí k němu dvě pravidla: jednak příjem/výnos z posuzované činnosti za předchozí kalendářní rok musí být nižší než 300 000 Kč a nebo tento příjem/výnos nesmí překročit 5 procent z celkových příjmů/výnosů daného spolku za posuzovaný kalendářní rok.

Pro posouzení povinosti evidence v daném roce k 1. 1. je rozhodující souhrn příjmů/výnosů za předchozí kalendářní rok.

K provozování spolku není nutný živnostenský list

Existence spolků je přitom dána ústavním právem se sdružovat, a k jejich běžnému provozu proto není nutný například živnostenský list. Také veškerá konzumace v rámci spolků může být v podstatě zdarma, i když vedení může sledovat výši a hodnotu zkonzumovaného zboží – na základě toho se pak ostatně mnohdy platí i členské příspěvky.

A právě s kompletní evidencí všeho, co se týká členů (což je mimochodem nutné papírování spojené se spolky), mohou pomoci sofistikované pokladní systémy. „Naše řešení zahrnuje věrnostní programy, evidenci členských karet apod. Dokáže ohlídat vše od registrace členů až po jejich následnou konzumaci v rámci spolku,“ říká Radek Hemelík ze vývojové divize MySOFT.cz, kterou provozuje právě spolek. Dodává: „Naše řešení dokáže odlišit běžné hosty (podléhající EET) od členů klubu (vyloučených z EET) a provozovateli tak dává možnost mít plně pod kontrolou veškeré účtenky, které ve svém provozu vydá".

Soukromé kluby před EET neochrání

Spolky jsou tedy ze hry, pokud na ně chcete napasovat výdělečnou hospodu. A jak je to se soukromými kluby? Ani to není – zdá se – úniková cesta před EET. Ministerstvo financí totiž uvádí, že povinnost evidovat tržby se bude vyhodnocovat vždy podle konkrétních případů a s přihlédnutím ke všem okolnostem. Pokud z nich vyplyne, že je klub provozován jako podnikatelská činnost (tedy právě jako bar či hospoda), budou jeho tržby samozřejmě podléhat elektronické evidenci.

Přesto existují důvody, proč už nyní některé bary či restaurace využívají status soukromého klubu. Založení klubu totiž může být způsob, jak se vyhnout některým regulacím nyní i do budoucna – například zákazu kouření. O tom v případě klubu rozhoduje provozovatel.

Nicméně provozovat klub není tak jednoduché, zvlášť pokud ho máte na živnostenský list. Tím se totiž zavazujete plnit celou řadu pravidel podle živnostenského zákona – vůbec nejzásadnějším omezením je pak nutnost nabídnout „veřejnou dostupnost služeb“, což je v případě soukromého klubu s limitovaným vstupem značný problém. Je proto důležité už při zápisu do živnostenského rejstříku uvést, že hodláte provozovat soukromý klub. Také je nutné podnik zvenčí dostatečně viditelně označit jako soukromý klub.

Existuje však možnost provozovat takzvaný „duální režim", kdy je část provozu určena široké veřejnosti a část je v režimu soukromého klubu. Obojí lze provozovat ve stejných prostorách, nebo lze prostory oddělit dle potřeby. Velmi důležité je správné označení provozovny a případně vnitřních prostorů, pokud jsou funkčně odděleny.

Jak založit soukromý klub bez živnosti a nutnosti zřizovat spolek?

I na toto existuje efektivní a velmi jednoduché řešení. Stačí se přidat k existujícímu spolku, který má správné stanovy, ve kterých je možnost zřizovat soukromé kluby různě po ČR a nejde o jeho  hlavní činnost. Existuje zatím jen jeden jediný, který toto splňuje a tím je XCenter.eu, o.s., které danou službu nabízí.

Zákon je stále velmi živý

Navzdory výše popsanému je ovšem nutné dodat, že zákon o EET je stále velmi „živý“ a bude se vyvíjet podle rozhodovací praxe správních orgánů – tedy na základě tzv. judikátů, správních rozhodnutí, které jsou podle českého právního řádu pro další rozhodování příslušných orgánů závazné.